Litografia według wzoru Józefa Szymona Kurowskiego opublikowana we Lwowie  przez Piotra Pillera w 1841 r.