Fotografia opublikowana w "Biuletynie Informacyjnym AK" nr 1/2 (177/178), ze stycznia 2005 r. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons, PD.