Fotografia Mariana Fuksa za zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.