Pocztówka z serii "Współcześni Pisarze Polscy", opublikowana w 1933 roku przez Wydawnictwo Komitetu Głównego Tygodnia Książki Polskiej.