Ilustracja opublikowana w artykule ks. Jana Kwolka "Przyjaciel Chrześciajańskiej Prawdy. Szkic monograficzny pierwszego polskiego czasopisma teologicznego."