Fotografia z Archiwum ojców franciszkanów wykonana ok. 1930 r. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).