Portret rysunkowy z cyklu "Legiony Polskie 1914-1916", opublikowany w książce biograficznej Mieczysława Michałkiewicza "Czesław Stefan Sonnewend", wydanej w Poznaniu w 1938 roku (s. 42).