Grafika sprzed 1908 rokiem.  Reprodukcja wykonana przez Władysława Bartynowskiego ryciny Tomasza Makowskiego według obrazu Tomasza Dolabelli.