Miedzioryt włoski z XVIII w.  według wzoru Pietro Rotariego.