Obraz olejny z około 1606 roku, znajudjący się w Państwowym Muzeum Historycznym w Moskwie. 

Źródło kopii cyfrowej:Wikipedia (PD).