Obraz olejny z około 1640 roku ze zbiorów szwedzkiego Muzeum Narodowego, eksponowany na zamku Gripsholm.