Ilustracja z książki Juliana Baczyńskiego "Dzieje Polski ilustrowane. T.2", wydanej w Poznaniu w 1920 roku (str. 461).