Pocztówka wydana w 1910 roku w Warszawie, nakładem Braci Rzepkowicz.