Kierownik chóru profesor Uniwersytetu w Belgradzie Djaja składa urnę z prochami poległych w Serbii na Grobie Nieznanego Żołnierza. Widoczni m.in. generał dywizji Daniel Konarzewski (3. z prawej), generał brygady Stefan Suszyński (z lewej, bliżej środka) i komendant Policji Państwowej Edmund Czyniowski (w środku, w mundurze, bez czapki).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.