Staloryt z okresu 1835-1836 według Władysława Oleszczyńskiego.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl