Kopia drzeworytu z XV wieku ze zbiorów Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).