Sarkofag cynowy autorstwa Jana Pfistera, pierwotnie w kaplicy zamkowej w Brzeżanach.

Często identyfikowany z jego bratem Prokopem Sieniawskim (†1627) Chorążym Koronnym,
lub z ich ojcem Adamem Hieronimem Sieniawskim (†1619), Podczaszym Koronnym.

Ilustracja z książki A. Czołowskiego i B. Janusza "Przeszłość i zabytki województwa tarnopolskiego", Tarnopol 1926, s.XIII.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl