Drzeworyt według wzoru Józefa Buchbindera, opublikowany w 1883 roku w "Tygodniku Ilustrowanym" nr. 23, s. 368.