Widoczni: Marian Szumlakowski (pierwszy z lewej), Leon Wasilewski (w środku) i Michał Czudowski (pierwszy z prawej).