Stoją od lewej: fechmistrz w I Śląskim Klubie Szermierczym Leon Koza-Kozarski, Antoni Sobik, Władysław Segda, Marian Suski, prezes Polskiego Związku Szermierczego pułkownik Felicjan Plato Bałaban, Adam Papee, Władysław Dobrowolski z synkiem, Tadeusz Fredrich, Leszek Lubicz-Nycz, trener polskich szermierzy Bela Szombathely.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego