Widoczni m.in.: założyciel i opiekum samorządu prof. Franciszek Olipra (w jasnym garniturze), przewodniczący Wincenty Hlouszek (obok prof.), sekretarz Wanda Małuszewska (obok prof.).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.