Naroża kaplicy zdobią kamienne rzeźby przedstawiające biskupa Jordana, księcia Mieszka I, jego żonę Dobrawę i króla Bolesława Chrobrego, które wykonał przez Czesława Woźniaka w latach 1974–1976.

Fotografia Tadeusza Święchowicza zrobiona 20.06.2018 r.