Obraz olejny z 1894 r. 

Źródło kopii cyfrowej: agraart.pl.