Fotografia z lat 1910-1926 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.