Delegacja krakowska ze sztandarem. Widoczni na drugim planie od prawej: wicewojewoda krakowski Piotr Małaszyński, NN, poseł Feliks Gwiżdż, wiceprezes Pocztowego Przysposobienia Wojskowego Dobrzański.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.