Uczestnicy uroczystości. Widoczni m.in. prezes Najwyższej Izby Kontroli Jakub Krzemieński (piąty z lewej), wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Zenobiusz Rugiewicz (trzeci z lewej), prezes Okręgowej Izby Kontroli w Wilnie Jan Pietraszewski (czwarty z lewej), prezes Okręgowej Izby Kontroli w Krakowie Włodzimierz Kraus (drugi z lewej), dyrektor Departamentu II Najwyższej Izby Kontroli Józef Rogoziński (ósmy z lewej), zastępca dyrektora Departamentu II Najwyższej Izby Kontroli Stefan Smoleński (pierwszy z lewej), naczelnik Wydziału Personalnego Najwyższej Izby Kontroli Stanisław Okoniewski (siódmy z lewej).