Na zdjęciu widoczni (od lewej): radca Zygmunt Zaleski, prezydent Erwin Więckowski, wiceprezydent Tadeusz Ruge, dr Kosidowski, naczelnik Dropiński, wojewoda Artur Maruszewski, naczelnik Żwirski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego