Fotografia Karola Beyera z 1861 roku. Na zdjęciu widoczni są: Karol Beyer, Stanisław Hiszpański, Leopold Kronenberg,  Jakub Lewiński, Teofil Piotrowski, Józef Stecki, Mathias Rosen, August Trzetrzewiński, Józef Ignacy Kraszewski, Józef Wyszyński, Tytus Chałubiński, Józef Kenig, Ksawery Szlenkier, Jakub  Piotrowski.