W pierwszym rzędzie przy stoliku od lewej stoją : generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz, pułkownik Kazimierz Janicki, generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, ambasador Polski we Włoszech Alfred Wysocki, major Cezary Niewęgłowski (stoi pomiędzy B. Wieniawą-Długoszowskim a Alfredem Wysockim).