Uczestnicy uroczystości po złożeniu wieńca przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Widoczni w pierwszym rzędzie od prawej: major Cezary Niewęgłowski, pułkownik Kazimierz Janicki, ambasador Polski we Włoszech Adam Wysocki, generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.