Uroczystość odsłonięcia popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego podarowanego przez polską delegację. Przemawia gubernator Rzymu Piero Colonna. Wśród uczestników uroczystości widoczni m.in.: ambasador Polski we Włoszech Adam Wysocki, pułkownik Kazimierz Janicki, generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz, generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.