Loża członkowska. Siedzą od lewej: August Zaleski, Włoszka Senni, pułkownik Konstanty Przeździecki, książę Olgierd Czartoryski, książę Włodzimierz Czetwertyński.