Obraz olejny z 1889 roku ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).