Fragment uroczystości w czasie odprawiania przez ks. biskupa Walentego Dymka mszy polowej. Widoczni m.in. gen. Leon Berbecki, minister komunikacji Juliusz Ulrych, wojewoda poznański Artur Maruszewski, wiceminister skarbu Kajetan Dzierżykraj-Morawski, gen. Aleksander Osiński, gen. Edmund Knoll-Kownacki, gen. Stanisław Taczak i inni.