Członkowie Polskiej Akademii Literatury. Siedzą za stołem prezydialnym od prawej: Wacław Sieroszewski, Leopold Staff, Tadeusz Żeleński, Tadeusz Zieliński, Karol Irzykowski, Jerzy Szaniawski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.