Juliusz Kaden-Bandrowski odczytuje sprawozdanie roczne. Siedzą od lewej: Ferdynand Goetel, Kazimierz Wierzyński, Tadeusz Zieliński, Jan Lorentowicz, Leopold Staff, Wacław Sieroszewski, Jerzy Szaniawski, Kornel Makuszyński, Tadeusz Żeleński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.