Widoczni m.in. Zbigniew Stypułkowski (z lewej), gen. Władysław Anders, prof. Edward Loth, biskup Antoni Szlagowski, prezes korporacji Aquilonia S. Gaczeński, gen. Władysław Bortnowski, płk. Leon Strzelecki, prof. Władysław Tatarkiewicz.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.