Wśród przedstawicieli władz w środku, na podium widoczny marszałek Sejmu Śląskiego Karol Grzesik.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.