Dziewczynka wręcza marszałkowi Sejmu Śląskiego Karolowi Grzesikowi stylizowany stroik dożynkowy.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.