Drzeworyt Edwarda Nicza według fotografii W. Twardzickiego, opublikowany w 1889 roku w piśmie „Kłosy”, nr 1237, s. 164.