Prezydent RP Ignacy Mościcki przyjmuje raport dowódcy oddziału stołecznego, obok marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz. Widoczni także m.in.: minister spraw wojskowych gen. Tadeusz Kasprzycki (z lewej, salutuje), adiutant prezydenta RP kapitan Strzelców Podhalańskich Józef Hartman (trzeci z prawej, salutuje), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP gen. Kazimierz Schally (drugi z prawej), marszałek senatu Aleksander Prystor (z lewej, z siwą brodą), marszałek sejmu Stanisław Car (na prawo za A. Prystorem), Janusz Jędrzejewicz (na prawo za gen. Kasprzyckim), prezes Sądu Najwyższego Leon Supiński (z prawej, w białym szaliku), prezes Najwyższej Izby Kontroli Państwa Jakub Krzemieński (z brodą, na lewo od L. Supińskiego).