Dygnitarze przed Belwederem. Widoczni m.in. marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły, marszałek senatu Aleksander Prystor, marszałek sejmu Stanisław Car, prezes Sądu Najwyższego Leon Supiński, prezes Najwyższej Izby Kontroli Państwa Jakub Krzemieński.