Członkowie zespołu G.K.S. Giżycki. Widoczni także: marszałek Sejmu Śląskiego Karol Grzesik, dyrektor gimnazjum Marian Zając, instruktor wychowania fizycznego Stefan Kisieliński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.