Widoczni: Jan Loth (stoi 6. z lewej), Ludwik Gintel (klęczy 1. z prawej), Artur Marczewski, Zdzisław Styczeń, Stanisław Cikowski (klęczy 2. z lewej), Tadeusz Synowiec (klęczy 2. z prawej), Stanisław Mielech (stoi 2. z lewej), Wacław Kuchar (stoi 4. z lewej), Józef Kałuża (stoi 3. z lewej), Marian Einbacher, Leon Sperling.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.