Fotografia z marca 1932 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.