Kompozycja złożona z fotografii portretowych; Juliusz Osterwa (2. z lewej w górnym rzędzie), Wincenty Drabik (1. z lewej w górnym rzędzie), Paweł Owerłło (1. z prawej w górnym rzędzie), Bronisław Rostkowski (2. z prawej w górnym rzędzie), Eugeniusz Świerczewski (z lewej w dolnym rzędzie), Stanisław Miłaszewski (z prawej w dolnym rzędzie). 

Fotografie Jana Malarskiego z okresu 1924-1939.