Stoją od lewej: Zdzisław Najder, Jan Nowak-Jeziorański, Zygmunt Michałowski.

Fotografia z 1987 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.