Siedzą od lewej: Zbigniew Stypułkowski, Zygmunt Zaremba, gen. Tadeusz Bór-Komorowski, Jan Nowak-Jeziorański.

Fotografia  z lat 1954-1966 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.