Fotografia wykonana przez Karola Stromengera około 1889 r. 

Na zdjęciu widoczni są m.in.: Jadwiga, Maria, Hilda, Helena i Karol Stromengerowie.