Obraz namalowany po 1901 roku ze zbiorów Muzeum Polskiego w Chicago. 

Źródło kopii cyfrowej: muzeum.bochnia.pl.